II Міжнародна українсько-азербайджанська​ конференція
«BUILDING INNOVATIONS – 2019»

  

Дата: 
23 – 24 травня 2019 року

Місце:
Полтава (Україна) – Баку (Азербайджан)

Мови: українська, азербайджанська, російська, англійська

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Будівельні конструкції, технології і техніка.

Секція 2. Планування міст, будівель та інженерних мереж.

Секція 3. Енергоефективна економіка в Україні, Азербайджані та ЄС: проблеми сьогодення та майбутнього.

 

ОСНОВНІ ДАТИ

       
Перше інформаційне повідомлення    17.01.2019
Прийом заявок та тез доповідей    до 26.04.2019
Робота конференції    23 – 24.05.2019
Прийом статей від учасників    до 15.08.2019

ПРОГРАМА

23 травня 2019

1000-1100

Реєстрація

Центральний корпус,
2-й поверх

1100-1300

Пленарне засідання
(відкриття роботи конференції)

Зала засідань
Вченої ради

1300-1400

Кава-брейк (обід)

Кафе університету

1400-1700

Засідання Секції 1. Будівельні конструкції,
технології і техніка

«Ф» корпус,
ауд. 403

1400-1700

Засідання Секції 2. Планування міст,
 будівель і інженерних мереж

Центральний корпус,
ауд. 302

1400-1700

Засідання Секції 3. Енергоефективна економіка в Україні, Азербайджані та ЄС: проблеми сьогодення
та майбутнього

Центральний корпус,
ауд. 318

1900

Dinner

 

24 травня 2019

1000-1300

Екскурсія по університету

 

1300-1400

Кава-брейк (обід)

Кафе університету

1400-1500

Підсумкове пленарне засідання
(закриття роботи конференції)

Зала засідань
Вченої ради


Робочі мови конференції: Азербайджанська, Українська, Англійська.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Онищенко В.О. – д.е.н., професор, ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка – співголова організаційного комітету;

Гюльчохра ханум Мамедова – д.арх., професор, ректор Азербайджанського архітектурно-будівельного університету – співголова організаційного комітету (за згодою);

Коробко Б.О. – д.т.н., доцент, перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка – заступник голови оргкомітету;

Гасимов А.Ф. – к.т.н., доцент, проректор з навчальної роботи Азербайджанського архітектурно-будівельного університету – заступник голови оргкомітету (за згодою);

Сівіцька С.П. – к.е.н., доцент, проректор із наукової та міжнародної роботи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка – заступник голови оргкомітету;

Шаріфов А.Р. – д.т.н., професор, проректор з науково-технічних справ Азербайджанського архітектурно-будівельного університету – заступник голови оргкомітету (за згодою).

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ КОМІТЕТ

Секція 1. Будівельні конструкції, технології і техніка

Коробко Б.О. – д.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка – заступник голови оргкомітету;

Гасимов А.Ф. – к.т.н., доцент, проректор з навчальної роботи Азербайджанського архітектурно-будівельного університету – заступник голови оргкомітету, Азербайджан (за згодою);

Roman Kaczyński – д.т.н., професор, проректор з питань розвитку Білостоцького технологічного університету, Польща (за згодою);

Шаріфов А.Р. – д.т.н., професор, проректор з науково-технічних справ Азербайджанського архітектурно-будівельного університету – заступник голови оргкомітету (за згодою);

Зейналов Л.М. – к.т.н., доцент кафедри будівельних конструкцій Азербайджанського архітектурно-будівельного університету, начальник відділу «Конструкції» Головного Управління Позавідомчої Державної Експертизи Державного Агентства з Нагляду Безпеки в Будівництві при Міністерстві Надзвичайних Ситуацій Азербайджанської Республіки (за згодою);

Амрахов А.Т. – к.т.н., доцeнт, заступник директора Науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту Будівельних Матеріалів ім. С.А.Дадашова Нагляду Державного Агентства з Нагляду Безпеки в Будівництві при Міністерстві Надзвичайних Ситуацій Азербайджанської Республіки (за згодою);

Назаренко І.І. – д.т.н., професор, президент Академії будівництва України (за згодою);

Хоменко І.В.– к.т.н., доцент, в.о. директора навчально-наукового інституту інформаційних технологій та механотроніки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Гаджіев М.А. – д.т.н., професор, завідувач кафедри будівельних конструкцій Азербайджанського архітектурно-будівельного університету, Азербайджан (за згодою);

Пічугін С.Ф. – д.т.н., професор, завідувач кафедри конструкцій з металу, дерева і пластмас Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Павліков А.М. – д.т.н., професор, завідувач кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій та опору матеріалів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Стороженко Л.І. – д.т.н., професор, професор кафедри конструкцій з металу, дерева і пластмас Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Винников Ю.Л. – д.т.н., професор, в.о. директора навчально-наукового інституту нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Галінська Т.А. – к.т.н., доцент, доцент кафедри архітектури та міського будівництва, вчений секретар Вченої ради Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Гасій Г.М. – к.т.н., доцент, старший науковий співробітник кафедри конструкцій із металу, дерева і пластмас Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Секція 2. Планування міст, будівель та інженерних мереж

Гюльчохра ханум Мамедова – д.арх., професор, ректор Азербайджанського архітектурно-будівельного університету – співголова організаційного комітету, Азербайджан (за згодою);

Michał Bołtryk – д.т.н., професор, декан факультету цивільної та екологічної інженерії Білостоцького технологічного університету, Польща (за згодою);

Ватуля Г.Л. – д.т.н., доцент, проректор з наукової роботи Українського державного університету залізничного транспорту (за згодою);

Мамедов Н.Я. – к.т.н., доцент, завідувач кафедри будівництва інженерних систем і споруд Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Азізов Т.Н. – д.т.н., професор, завідувач кафедри техніко-технологічних дисциплін та охорони праці Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (за згодою);

Семко О.В. – д.т.н., професор, в.о. директора навчально-наукового інституту архітектури та будівництва Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Абдуллаєва Н.Д. – д.арх., професор, заслужений архітектор, проректор з міжнародних відносин Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Мамедова З.Г. – к.арх., професор, заслужений архітектор, декан архітектурного факультету Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Гасимзаде Е.А. – професор, завідувач кафедри архітектурного проектування і містобудування Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Алієв Ф.Г. – д.т.н., професор, завідувач кафедри екологічної інженерії Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Мусаєв З.С. – к.т.н. доцент, декан факультету водного господарства та систем інженерної комунікації Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Кенгерлі А.Д. – к.т.н., доцент кафедри будівництва інженерних систем і споруд Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Гусейнова Г.Г. – к.т.н., доцент кафедри будівництва інженерних систем і споруд Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Mohammad Arif Kamal - DSc, Associate Professor, Architecture Section, Aligarh Muslim University, Індія (за згодою);

Шарий Г.І. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Бондар В.О. – д.т.н., професор, завідувач кафедри технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Срібнюк С.М. – к.т.н., професор, завідувач кафедри гідравліки, водопостачання і водовідведення Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

 Ілляш О.Є.– к.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри прикладної екології та природокористування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Ніколаєнко В.А. – д.арх., професор, завідувач кафедри архітектури будівель та містобудування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Шкурупій О.А. – к.т.н., професор, завідувач кафедри будівельної та теоретичної механіки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Єрмоленко Д.А. – д.т.н., доцент, професор кафедри автомобільних доріг, геодезії землеустрою та сільських будівель Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Секція 3. Організація управління та економіка будівництва

Онищенко В.О. – д.е.н., професор, ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Сівіцька С.П. – к.е.н., доцент, проректор із наукової та міжнародної роботи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Anica Hunjet – д.т.н., професор, проректор Університету Північ, Хорватія (за згодою);

Гришко В.В. – д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Фарзаліев С.Ф. – к.т.н., доцент, завідувач кафедри технології, організації й управління будівельного виробництва Азербайджанського архітектурно-будівельного університету, Азербайджан (за згодою);

Птащенко Л.О. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Варналій З.С. – д.е.н., професор, професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою);

Козаченко Г.В. – д.е.н., професор, професор кафедри фінансів та банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Онищенко С.В. – д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів та банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Чевганова В.Я. – к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Варцаба В.І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і банківської справи ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (за згодою);

Коба О.В. – к.т.н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Черниш І.В. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри туризму та адміністрування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Юрків Н.Я. – д.е.н., професор, головний науковий співробітник відділу фінансової безпеки Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Прийняті матеріали будуть опубліковані у збірнику тез доповідей конференції. При бажанні учасники конференції можуть подати статтю для публікації у збірнику наукових праць Серія: галузеве машинобудування, будівництво (включений у перелік фахових видань МОН України та наукометричні бази даних Index Copernicus та інші), англійською мовою.

 

ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Тези повинні бути присвячені актуальній темі, містити результати глибокого наукового дослідження і оформлені відповідно до вимог. Тези подаються в електронному вигляді файлом Word 97 − 2003 року у форматі * .doc. Файл набирається латиницею і повинен містити прізвище першого автора і дату подачі матеріалу (наприклад, Petrenko.doc). Текстова частина статті набирається на аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 12 пт (назва − 14 пт) через одинарний міжрядковий інтервал, поля − 2,5 см з усіх боків, абзац − 1,0 см.

Обов'язкові елементи:

− індекс УДК
− прізвище, ініціали (якщо авторів декілька – кожного з авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, ORCІD, e-mail;
− заголовок;
− анотація (до 100 слів);
− ключові слова (3 − 5 термінів в називному відмінку);
− основний текст.

Прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, назву, анотація, ключові слова повторюються українською та англійською мовами. Тези обсягом до 3-х повних сторінок подаються українською, азербайджанською, російською або англійською мовою і друкуються мовою оригіналу.

Таблиці слід виконувати в редакторах Excel або Word без заливання. Кожна таблиця повинна бути надрукована з відповідними заголовком та нумерацією після першого посилання на неї. Ширина таблиць не повинна перевищувати 15,5 см.

Формули повинні бути виконані в редакторі формул Equation 3.0 з використанням тільки загальноприйнятих шрифтів (Times New Roman; Symbol). Кожна формула набирається як один об'єкт (розмір full - 12 pt).

Ілюстрації виконуються в Word, мають бути згруповані і являти собою один графічний об'єкт. Всі ілюстрації треба подавати у чорно-білому варіанті або в градаціях сірого кольору. Штрихові графічні об'єкти, графіки, діаграми виконуються в форматі * .wmf або * .tiff. Ілюстрація подається включеної (без OLE-зв'язку, кожна ілюстрація - один об'єкт) в текст статті після першого посилання на неї. Кожна ілюстрація повинна бути надрукована з відповідним підрисунковому написом і нумерацією. Ширина будь-якої ілюстрації не повинна перевищувати 15,5 см.

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках − [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге − номер сторінки.

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до стандартів бібліографічного опису.

Основний текст. Times New Roman 12 пт, вирівнювання по ширині, абзац − 1,0 см, міжрядковий інтервал − 1,0.

Таблиця 1 − Назва (розміщується над таблицею, Times New Roman 12 пт, напівжирний, вирівнювання по центру)

Малюнок 1 − Назва (розташовується під малюнком, Times New Roman 12 пт, напівжирний, вирівнювання по центру).

Висновки. Наукова новизна, наукове та практичне значення результатів дослідження, перспективи подальших наукових розробок.

Література. Times New Roman 12 пт, структура - напівжирний курсив, вирівнювання по центру; список - звичайний курсив, вирівнювання по ширині).

Прийом заявок та тез доповідей до 26.04.2019

РЕДАКЦІЙНА СИСТЕМА

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

Заява про етику публікації та публікацію зловживань. Всі публікації проходять через подвійну систему рецензування.
Нижче викладено етичну поведінку всіх сторін, що беруть участь у процесі публікування для ICBI-2019 (головні редактори, рецензенти та автори).

ОБОВ’ЯЗКИ РЕДАКТОРІВ

Редактори мають право приймати або відхиляти рукопис, або можуть відправляти їх на зміну.

Редакція повинна переконатися, що кожен рукопис є оригінальною роботою. Після проходження цього тесту рукопис надсилається рецензенту для сліпого рецензування. Кожен з них зробить рекомендацію прийняти / відхилити або змінити розглянутий рукопис.

Редакція повинна переконатися, що кожен рукопис розглядається на предмет її інтелектуального змісту.

Редактор повинен переконатися, що інформація щодо рукопису зберігається конфіденційно.

ОБОВ’ЯЗКИ ДЛЯ АВТОРІВ

Автори повинні гарантувати, що рукопис не було опубліковано в інших місцях.

Автори повинні гарантувати, що рукопис не розглядається для публікації в іншому місці.

Автори повинні гарантувати, що рукопис подано з відома та схвалення Інституту, де працюють автори.

Автори повинні гарантувати, що вони написали повністю оригінальну роботу.

Автори також повинні надавати всі дані, пов’язані з їх рукописом.

Якщо робота включає використання будь яких хімічних речовин, процеси або обладнання, які можуть нести будь яку небезпеку під час їх використання, автори повинні чітко визначити це у рукописі.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Рецензенти повинні зберігати конфіденційність всієї інформації стосовно переглянутого рукопису.

Рецензенти повинні переконатися, що автори здійснили всі посилання до джерела даних, що були використані в дослідженні. Будь яка подібність між рукописом та іншими опублікованими статтями повинна бути негайно донесена до відома редакції.

Рецензенти повинні чітко висловлювати свою точку зору, відповідно її аргументуючи.

У випадку, якщо рецензенти вважають, що неможливо завершити процес огляду вчасно, необхідно негайно повідомити редакцію, щоб рукопис був відправлений будь якому іншому рецензенту.

Рецензенти повинні повідомити редакцію, чи є конфлікт інтересів у розгляді статті

ЗАЯВКА
на участь у Міжнародній конференції
«BUILDING INNOVATIONS – 2019»

 

КООРДИНАТОРИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

   

+38 (050) 304 09 53 – Сівіцька Світлана Павлівна, проректор з наукової та міжнародної роботи ПолтНТУ.
+38 (050) 916 14 85 – Галінська Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри архітектури та міського будівництва, вчений секретар Вченої ради ПолтНТУ.
З питань подачі та опублікування матеріалів конференції
+38 (0532) 57 32 20, +38 (099) 773 01 74, e-mail: 
buildinn.conf@gmail.com
Левченко Олена Дмитрівна, провідний фахівець науково-дослідницької частини ПолтНТУ.

Для учасників із Азербайджану

+994 50 334 38 17 – Гасимов А.Ф., проректор з навчальної роботи Азербайджанського архітектурно-будівельного університету.
+994 50 341 11 16 – Шаріфов А.Р., проректор з науково-технічних справ Азербайджанського архітектурно-будівельного університету.
З питань подачі та опублікування матеріалів конференції
+994 50 330 70 27, e-mail: 
sferzeli@gmail.com
Фарзаліев Сахіб Абдулаєв огли, завідувач кафедри технології, організації й управління будівельного виробництва Азербайджанського архітектурно-будівельного університету.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

   

Полтава (Україна) - Баку (Азербайджан)
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Азербайджанський архітектурно-будівельний університет